Hlavní obory činnosti

Zateplení a opravy fasád

Nabízíme vám profesionální zateplení a opravy fasád. Při práci používáme výhradně certifikované systémy firem Baumit a Paulín. Jsme nezávislí na jiných stavebních a dodavatelských firmách a dokážeme stavební práce dokončit velmi rychle.

Zateplení fasády včetně materiálu i všech prací provádíme již od 840 Kč/mbez DPH.

V posledních 5-ti stavebních sezónách jsme zateplili více jak 13.000 m2 ročně. Zatepleny byly jak velké bytové domy, tak rodinné domy. Všechny práce provádíme vlastními dlouholetými pracovníky.

Technické informace:

V závislosti na stávajícím obvodovém plášti budovy používáme k zajištění normovaného tepelného odporu materiály z fasádních minerálních desek nebo stabilizované fasádní polystyrénové desky Styrotrade EPS 70 F a EPS 70 F Plus. K úpravě soklových částí využíváme extrudovaný voděodolný polystyrén XPS.

Probarvené omítky jsou k dispozici dle barevné škály a zrnitosti výrobců Baumit a Paulín v kvalitě:

 • akrylátové
 • silikátové
 • silikonové omítky (nejpoužívanější)
 • nanoporové

Součástí zateplování objektu jsou klempířské střešní prvky, úprava svodů a hromosvodů na novou šířku zdiva a parapety z ohýbaných a tažených profilů z drenážní okapničkou.

Výstavba betonových lodžií

 • Kompletní dodávka prefabrikátů vč. dopravy na stavbu
 • Kompletní montáž závěsných balkonů vč. zavěšení
 • Demontáž a likvidace stávajících balkonů
 • Kompletní dokončení lodžií – klempířské prvky, nátěry stěna podhledů, zábradlí atd.
 • Zajištění projektové dokumentace a statických výpočtů
 • Vyřízení stavebního povolení a projednání záboru pozemku

Renovace historických fasád

 • Sanace vlhkého zdiva vč. odvodňovacích systémů na snížení vlhkosti základů
 • Určení vlhkostních poměrů a salinity původní fasády
 • Obnova štukových zdobných fasád vč. doplnění architektonických prvků jako jsou šambrány, bosáže, balustrády, římsy atd.
 • Na opravy využíváme kvalitní renovační omítky a vysoce prodyšné barvy od léty prověřených firem jako jsou Baumit, Keim a Paulín.

Zednické a malířské práce, renovace bytů a bytových jader

 • Především mimo stavební sezónu provádíme renovace bytů, sklepních prostorů, schodišť atd.
 • Dále provádíme renovace bytových jader vč. kompletní výměny rozvodů vody, odpadů a elektrických vedení.

Výroba a dodávky probarvených omítek a fasádních barev

 • Podle zapůjčených vzorníků Vám podle Vašeho přání zhotovíme na sádrokartonové desky barevné vzorky Vaší budoucí fasády.
 • Fasádní barvy – dodáme v kvalitě barev vápenných, akrylátových, silikátových, silikonových a nanoporových
 • Fasádní omítky – dodáváme ve stejné škále pojiva jako fasádní barvy. U omítek můžeme nabídnout různou zrnitost (hrubost povrchu) i různou strukturu povrchu (omítky točené i rýhované).

Prevence i odstraňování biotického napadení

Vznik plísní a řas na vnějších fasádách budov, především na západních a severních  neosluněných stěnách,

se projevuje zejména v přechodných obdobích, kdy kondenzace vody, znečištění fasády prachem a všudypřítomné spóry způsobují vznik a rozvoj zelených řas nebo lišejníků, či plísní. Vysoká vlhkost povrchu fasády a její teplota blížící se hodnotě rosného bodu vytváří podmínky vhodné pro růst těchto zelených řas. Před návrhem technologie obnovy fasády je potřebné provést především zkoušku nasákavosti fasády a v případě vzniku trhlin i zkoušku přídržnosti jednotlivých vrstev. V případě sanace takto postižených povrchů doporučujeme následující postup: na bioticky napadené povrchy aplikovat štětkou nebo válečkem fungicidní nátěr Biocid, Perdix nebo Grafitix Demoussant, kde je spotřeba závislá na hladkosti povrchu; předpokládáme cca 1l/10 - 15m2.

 • Podle stupně zasažení se po 6–8 hod volí způsob mechanického odstranění, např. otryskání tlakovou vodou. Na silně zasažených místech nutno tento postup (tj. aplikace Biocidu, odumření, zaschnutí a mechanické odstranění) ještě jednou opakovat. Případné praskliny budou překryty renovačním materiálem např. Keim Contact.

Konečná úprava po aplikaci biocidního nátěru: Povrch se opatří speciální sjednocující prodyšnou silikonovou nátěrovou hmotou Flash Paint v požadovaném barevném odstínu, kde se spotřeba uvádí 0,1kg/m2 při jednom nátěru. Jde o nátěrovou exteriérovou hmotu, která je vyvinutá pro údržbu a obnovu barevnosti tenkovrstvých omítek. Neovlivňuje prodyšnost ani estetický vzhled a navíc zaceluje drobné mikrotrhliny v podkladu.

Další možností je obnovit barevnost fasády původním barevným odstínem, do kterého lze přidat fungicidní prostředek na zvýšení odolnosti fasády proti dalšímu biotickému napadení a rozmnožení mikroorganizmů pod vrstvou nátěru, které může způsobit odtržení nátěru od povrchu stavby.

Dále je možné očistěný povrch ošetřit výrobkem Grafitix Crypto Mouse, který vytvoří na ošetřeném povrchu ve vodě těžko rozpustné sloučeniny a zabrání novotvorbě organických nečistot po dobu několika let.

Odstraňování grafitti a preventivní ochrana před sprejery

Vandalismu ve formě sprejerství se majitelé fasád těžce brání. Přesto již dnes existují postupy, jak nechtěné „umění“ z fasády odstranit a jak mu alespoň částečně zabránit.

Odstraňování grafitti :

 • Grafitti může být provedeno různými spreji a na různém povrchu. Na jejich odstranění se proto používá široká řada odstraňovačů barev.
 • Odstraňovač se opakovaně na grafitti natře, následně se kartáčováním grafitti naruší a povrch se opláchne vodou.
 • Poté grafitti přetřeme spojovacím můstkem a po vyschnutí celou plochu natřeme novým dvojnásobným nátěrem.

Preventivní ochrana před grafitti :

 • Na ochranu ploch před sprejery můžeme použít např. příprvek  Grafitix M.P.2, který dostaneme smícháním pryskyřice s vytvrzovačem. Homogenní směs se nanáší 2x za suchého počasí. Podkladní barva musí být vyschlá.
 • V případě nechtěného grafitti odstraníme grafitti i s ochraným nátěrem, který musí být následně opět obnoven.

Obrázek

Výhody, které vám můžeme při realizaci fasád nabídnout:

 • Technický a cenový návrh zdarma
 • Zkušenosti z realizací staveb zařazených do programu Zelená úsporám
 • Vlastní lešení Haki v rozsahu cca 1.500m2
 • Pojištěni pro případné škody na majetku i zdraví občanů
 • Zaměstnanci jsou držiteli lešenářského průkazu
 • Naše stavby si zásobujeme vlastní autodopravou
 • Zajistíme dle vašeho výběru vzorky fasád na sádrokartonové desce
 • Dostatečné zásoby vlastního materiálů v našich skladech
 • Každoroční proškolení zaměstnanci odborníky z firmy Baumit a Paulín

ZAMĚŘENÍ, TECHNICKÝ NÁVRH A CENOVÁ KALKULACE ZDARMA!!!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace